Електронна система за кандидатстване в детски градини

Електронна система за прием на деца в общинските детски градини

График

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПЪРВА ГРУПА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИДАТА
1Утвърждаване на приема за предстоящата учебна година със заповед на кмета, публикуване на интернет страницата на Община Сандански, детската градина и на информационното табло в детско заведение.До 30 март 2024г.
2Директорът на детската градина определя със заповед, комисия за организиране и провеждане на приема към съответното детско заведение.До 10 април 2024г.
3Регистриране на кандидатстващите в електронната система за прием в детските градини на територията на община Сандански.До 10 април 2024г.
4Подаване на заявления от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в детските градини в електронната система и на място в детската градина за която кандидатстват.От 01 април до 07 април 2024 г.
5Обявяване на списъците с класираните деца.На 15 април 2024 г.
6Записване на класираните деца на място в детската градина, в която са приети.От 16 до 26 април 2024г.
7Обявяване на свободните места след първи етап на класиране.След 17:00 часа на 26 април 2024г.
8Подаване на заявления за попълване на свободните места от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в детските градини в електронната система и на място в детската градина за която кандидатстват/ и има обявени свободни места/.От 29 април до 02 май 2024 г.
9Записване на класираните децата на място в детската градина, в която са приети.07-10 май 2024г.
10Обявяване и попълване на останалите свободни места.От 13 май до 14 септември 2024г.
11Изпращане на списъците на децата записани в детската градина в Общинска администрация Сандански.15 септември 2024г.