Електронна система за кандидатстване в детски градини

Електронна система за прием на деца в общинските детски градини

Класиране

Класиране – Електронна система за кандидатстване в детски градини

Класиране

Съгласно утвърдения график, записването на класираните деца след второ класиране става на място в детската градина в периода07-10май 2024 г. СПИСЪЦИ С ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ГРУПА И ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА 2024/2025г  ВТОРО КЛАСИРАНЕ СПИСЪК С НЕКЛАСИРАНИТЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ПОСОЧЕНИТЕ КАТО ЖЕЛАНИЕ ГРАДИНИ