Електронна система за кандидатстване в детски градини

Електронна система за прием на деца в общинските детски градини

Как да подам заявление?

Инструкции за работа със системата за електронен прием в детските градини на територията на Община Сандански

Стъпка 1 - Регистрация

Направете си регистрация в системата чрез бутона „Регистрация“, като си въведете  вашето ЕГН/ЛНЧ, три имена, телефон, имейл и парола. 

Стъпка 2 - Вход

Влезте в системата с новосъздадения от вас профил с ЕГН/ЛНЧ и парола.

Стъпка 3 - Избор на завление

Изберете какъв вид завление искате да подадете.

Стъпка 4 - Подаване на заявление

След като сте избрали вида на заявлението (За първа група или За яслена група) е необходимо да попълните коректно показаните на екрана данни. 

 

  • „Адрес и контактни данни на родител/настойни.“
  • „Данни за детето“ (Три имена и ЕГН)
  • „Данни за родителите“
  • „Предимства“

 

Стъпка 5 - Избор на детска градина

От падащото меню една по една изберете детските градини в реда на вашето желание за класиране.

Стъпка 6 - Регистриране на заявлението

След коректно попълнатите секции по горе натиснете бутона „Регистрирай заявлението“, след което на посочения от вас имейл ще получите потвърждение за регистрираното заявление.